Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

oblivious
08:17
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll viaholymoly holymoly

October 12 2018

oblivious
17:37
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz vianutt nutt

October 11 2018

oblivious
17:09
9546 0512
Reposted fromvertheer vertheer viascorpix scorpix
oblivious
14:25
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeternaljourney eternaljourney

October 07 2018

oblivious
12:50
8564 5536 500

October 06 2018

oblivious
16:52
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ

October 04 2018

oblivious
19:08
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'

October 03 2018

10:54
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
oblivious
10:24

October 02 2018

oblivious
18:57
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viaeternaljourney eternaljourney

October 01 2018

oblivious
10:02
Why do we often run for the hills, when we feel the slightest connection?
— Grey's Anatomy
Reposted frommefir mefir

September 30 2018

oblivious
18:08
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromSabela Sabela viadefinicjamilosci definicjamilosci

September 29 2018

oblivious
17:20
1370 33de
Reposted fromzuzannag zuzannag vialaparisienne laparisienne

September 26 2018

oblivious
13:24
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
oblivious
10:09
oblivious
10:07
7016 3c29
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamems mems

September 25 2018

oblivious
11:12
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana

September 24 2018

15:39
0113 9640
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaparisienne laparisienne
oblivious
14:31
oblivious
14:29
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl