Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

22:04
1950 fdb2 500
oblivious
22:02
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viasalzprinz salzprinz

May 19 2019

oblivious
18:43
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
oblivious
11:15
8294 928d
Reposted byfiurkaSkydelanrabarbarowyholymolyhormezacelmaifrumossatyrlane
oblivious
11:12
8281 067a
Reposted bynotyourstrawberrybadblood

May 16 2019

oblivious
15:39
A tymczasem budzimy się u siebie w domu rano. I dni są różne. Pilnuję się teraz, żeby budzić się i wchodzić w kolejny dzień jakoś tak pozytywnie. Z pozytywnym podejściem. W moim wieku już nie chcę szukać guza. Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska

May 07 2019

oblivious
17:01
9863 7048 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarabarbarowy rabarbarowy
oblivious
17:00
8579 7456 500
M. Wicha 

May 05 2019

oblivious
19:53
9863 7048 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

April 29 2019

oblivious
12:21
7088 8213

April 26 2019

oblivious
11:53
1805 0ac0

April 25 2019

oblivious
16:45
oblivious
16:12
Reposted frombluuu bluuu viawakemeupx wakemeupx
oblivious
16:08
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks

March 28 2019

oblivious
20:20
9428 4b63
Reposted frommyname myname vianieobecnosc nieobecnosc
oblivious
15:17

To po prostu tak się dzieje. Pewnego dnia się budzisz, i okazuje się ,że już jesteś dorosła.

— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viasupposedtobe supposedtobe
oblivious
15:17
6507 04f9 500
oblivious
15:11
8700 e2f3 500

March 25 2019

oblivious
21:28
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viaSurvivedGirl SurvivedGirl
oblivious
21:27
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl