Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

19:33
6097 c481
Reposted fromLittleJack LittleJack viainvissiblee invissiblee
oblivious
18:46
1154 871c

May 27 2017

oblivious
18:08
18:03
6097 c481
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola

May 26 2017

oblivious
20:00
9720 684c
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
19:57
5033 507e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viagiselle giselle
oblivious
16:42
2827 6eb5
Reposted fromironicdreams ironicdreams viauciekam uciekam
oblivious
16:41
2934 ab89
oblivious
16:40
2835 e283
oblivious
16:36
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianihuhu nihuhu
oblivious
16:24
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
oblivious
16:23
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viatobecontinued tobecontinued
oblivious
16:23
2477 8e70
Reposted fromheroinee heroinee viatobecontinued tobecontinued
oblivious
10:50
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamslexi mslexi
oblivious
10:50
0406 fffe
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamslexi mslexi
oblivious
10:03
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"
oblivious
10:02
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
oblivious
09:52
Jak wrócę, to ci opowiem.
Wrócę. I ty też wróć.
Może o to chodzi właśnie.
— "Czasem lubię być sama..." foch.pl
Reposted fromindeed indeed viazapachsiana zapachsiana

May 22 2017

oblivious
14:22
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viabeinthe beinthe
oblivious
14:21
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viapoprawnyoptymista poprawnyoptymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl