Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

oblivious
07:26
oblivious
07:26
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove

September 11 2017

oblivious
09:23
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaimpressive impressive

September 09 2017

oblivious
13:02
6627 c858
Reposted fromwwannie wwannie viapoziomki poziomki
oblivious
12:56
4532 9be0
Gałczyński

September 08 2017

21:41
4670 02d4
Reposted fromerial erial viadivi divi
oblivious
21:20
5032 31db
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viapandorcia pandorcia
oblivious
19:46
4720 bb59
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
oblivious
19:05
4625 cba2
Reposted fromvandalize vandalize viapandorcia pandorcia
19:01
2386 3693 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi
oblivious
18:45
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viadancingwithaghost dancingwithaghost

September 07 2017

15:20
8256 ac53
Reposted fromdivi divi
oblivious
14:47
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi

September 06 2017

oblivious
03:11
oblivious
03:02
6627 c858
Reposted fromwwannie wwannie viapoziomki poziomki
02:53
3452 ada5 500
02:52
0840 5cc7
02:50
1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

September 05 2017

oblivious
03:31
6864 8c60
oblivious
03:26
5825 5207
Reposted fromshar17666 shar17666 viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl