Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

oblivious
14:34
oblivious
14:34
3394 5d2c
oblivious
12:03
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape vianieobecnosc nieobecnosc
oblivious
11:32
4518 7d03

April 20 2018

oblivious
17:33


But there's nobody who wants it...
Reposted fromnebthat nebthat vialaparisienne laparisienne

April 17 2018

oblivious
17:06
9179 35e7
Reposted fromlaj laj viadefinicjamilosci definicjamilosci
oblivious
17:02
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viaSurvivedGirl SurvivedGirl

April 16 2018

oblivious
19:40
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
oblivious
18:49
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viadontforgetme dontforgetme

April 13 2018

oblivious
11:30
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne

April 07 2018

oblivious
18:08
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia vialaparisienne laparisienne

April 04 2018

oblivious
17:11
0465 2f94
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
oblivious
17:07

April 02 2018

oblivious
15:41
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viapikkumyy pikkumyy

March 31 2018

oblivious
19:09
0273 d42f
Reposted fromposzum poszum viaexistential existential
oblivious
18:51
Reposted fromshakeme shakeme
oblivious
13:34
9200 eed1
Reposted fromcocomove cocomove viadobby dobby
oblivious
11:18
4837 08ea 500
Reposted frometerycznie eterycznie viacover-my-eyes cover-my-eyes
oblivious
11:14
0460 a928
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
oblivious
11:13
3512 c631
Reposted fromkrzysk krzysk viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl