Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

oblivious
20:46
0668 bc49 500
Reposted fromGIFer GIFer viatobecontinued tobecontinued

November 06 2018

20:39
8496 4bef
Reposted fromfuckblack fuckblack viazapachsiana zapachsiana
oblivious
20:38
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viazapachsiana zapachsiana
oblivious
20:36
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ

November 05 2018

oblivious
19:04
7325 d0a2 500

Reposted fromiblameyou iblameyou vialissie lissie
oblivious
18:59
Reposted from4777727772 4777727772 viashampain shampain
oblivious
18:24
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viadumbscream dumbscream
oblivious
18:23
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagingerowaa gingerowaa

October 30 2018

oblivious
17:08
1370 33de
Reposted fromzuzannag zuzannag vialaparisienne laparisienne
17:08
2781 e2ca 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
oblivious
15:56
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace vialaparisienne laparisienne

October 29 2018

oblivious
18:51
6922 a612
Reposted fromzciach zciach viawszystkodupa wszystkodupa

October 27 2018

oblivious
18:58
2506 766c
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain
oblivious
14:30
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamefir mefir
oblivious
08:28
3846 79ac 500

October 23 2018

oblivious
18:31
6204 5e5c
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

October 22 2018

oblivious
17:37
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
14:21
3197 d9f1
oblivious
13:51
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"

October 21 2018

oblivious
08:11
7721 9655 500
Reposted fromlaters laters vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl