Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

oblivious
13:07
2572 16a0
Reposted fromfearnopain fearnopain vialaparisienne laparisienne
oblivious
13:07
4414 cfc5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialaparisienne laparisienne

June 14 2017

oblivious
16:13
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu vialaparisienne laparisienne
oblivious
16:09
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vialaparisienne laparisienne
oblivious
16:08
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
16:01
7927 a193
15:57
0017 3207 500

setbabiesonfire:

triple-six-kicks:

"I don’t love him but he’s here and you aren’t"

If this doesn’t hit you like a ton of bricks then idefk

Reposted fromkulamin kulamin vialaparisienne laparisienne
oblivious
09:29
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola

June 12 2017

oblivious
08:43
0020 fa9b
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin

June 11 2017

oblivious
14:36
oblivious
12:36
0013 deba
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viavacannes vacannes
oblivious
09:15
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

June 09 2017

18:16
1035 474a

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
oblivious
15:36
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viawasteland wasteland
oblivious
15:21
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
oblivious
15:21
0174 b1b0

June 06 2017

oblivious
15:15

June 03 2017

oblivious
20:08
6777 c700
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinicjamilosci definicjamilosci
oblivious
20:08
2578 f12d
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinicjamilosci definicjamilosci
oblivious
20:05
the museum of tears
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl