Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

11:49

June 24 2017

18:34
0393 6297
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawiks wiks
oblivious
18:33
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viawiks wiks
oblivious
18:22
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viatobecontinued tobecontinued
oblivious
18:14
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viatobecontinued tobecontinued

June 23 2017

oblivious
15:01
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vialaparisienne laparisienne

June 22 2017

oblivious
07:53
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viabeinthe beinthe

June 25 2017

11:49

June 24 2017

18:34
0393 6297
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawiks wiks
oblivious
18:33
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viawiks wiks
oblivious
18:22
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viatobecontinued tobecontinued
oblivious
18:14
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viatobecontinued tobecontinued

June 23 2017

oblivious
15:01
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vialaparisienne laparisienne

June 25 2017

11:49

June 24 2017

18:34
0393 6297
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawiks wiks
oblivious
18:33
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viawiks wiks
oblivious
18:22
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viatobecontinued tobecontinued
oblivious
18:14
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viatobecontinued tobecontinued
oblivious
18:33
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viawiks wiks
oblivious
18:22
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl