Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

oblivious
19:53
9863 7048 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

April 29 2019

oblivious
12:21
7088 8213

April 26 2019

oblivious
11:53
1805 0ac0

April 25 2019

oblivious
16:45
oblivious
16:12
Reposted frombluuu bluuu viasilkdreams silkdreams
oblivious
16:08
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks

March 28 2019

oblivious
20:20
9428 4b63
Reposted frommyname myname vianieobecnosc nieobecnosc
oblivious
15:17

To po prostu tak się dzieje. Pewnego dnia się budzisz, i okazuje się ,że już jesteś dorosła.

— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viasupposedtobe supposedtobe
oblivious
15:17
6507 04f9 500
oblivious
15:11
8700 e2f3 500

March 25 2019

oblivious
21:28
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viaSurvivedGirl SurvivedGirl
oblivious
21:27
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viapikkumyy pikkumyy
oblivious
21:26
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viaso-so so-so
oblivious
19:39
Maybe working on the little things as dutifully and honestly as we can is how we stay sane when the world is falling apart.
— H. Murakami
oblivious
10:18
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaSurvivedGirl SurvivedGirl

March 12 2019

oblivious
13:32
4361 33e5 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadreamadream dreamadream
oblivious
13:25
0792 3c01 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 26 2019

oblivious
22:09
Krk, 08/08/14
Reposted fromriddl3m riddl3m viawszystkodupa wszystkodupa

February 24 2019

16:53
oblivious
16:42
- Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl